Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci

Współpraca zagraniczna

Marly (Francja)
Gmina Olecko pierwsze kontakty z Marly ( Francja) nawiązała 30 lat temu. Na mocy podpisanego wówczas porozumienia określono cele współpracy i formy ich realizowania.
Porozumienie to miało na celu m.in zacieśnienie kontaktów polsko-francuskich, wymianę doświadczeń, zacieśnienie kontaktów w specjalistycznych zagadnieniach interesujących obie strony, wymianę delegacji ogólnych i branżowych oraz inne formy bezpośrednich kontaktów, organizację bezpośrednich imprez w obu miastach.
Umowa realizowana była poprzez wymiany młodzieżowe, wizyty delegacji samorządowych, pomoc humanitarną . Obecne ustalenia mają poszerzyć dotychczasowe formy współpracy o wspólne przedsięwzięcia kulturalno-sportowe, turystyczne. Ponadto zamieszczane będą stałe serwisy informacyjno-promocyjne na temat gm. Olecko w miesięczniku wydawanym przez merostwo w Marly.

Szczuczyn (Białoruś)
Umowa o współpracy została zawarta 07 listopada 1993 r.
Miasta Olecko i Szczuczyn zobowiązały się do rozwijania przyjaznych stosunków i stałych wymian, które przyczyniają się do zacieśnienia więzi przyjaźni pomiędzy narodami. Współpraca miast ma na celu popieranie i promowanie wymian kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie.
Olecko zadeklarowało szczególne zainteresowanie środowiskami polonijnymi zamieszkałymi na terenie Szczuczyna.
Delegacja samorządowa z Olecka uczestniczyła w uroczystym otwarciu Domu Polaków w Szczuczynie gdzie przekazała dary w postaci książek .

Vilkaviskis (Litwa)
Umowa o współpracy miast została podpisana 31 maja 1996r.
Miasta Olecko i Vilkaviskis zobowiązały się do rozwijania przyjaznych stosunków i stałych wymian, które przyczyniają się do zacieśnienia więzi przyjaźni pomiędzy narodami. Współpraca miast ma na celu popieranie i promowanie wymian kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie.
Szczegółowy zakres realizacji umowy ustalany jest w drodze dyskusji, bądź wymiany korespondencji między osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji w imieniu miast.

Akt połączenia i współpracy zdecentralizowanej pomiędzy:
Lepe ( Hiszpania)
Marly( Francja)
Olecko( Polska)
Valmiera( Łotwa)
Vilkaviskis ( Litwa)
został podpisany 13 lipca 1998r

Gusiew (Rosja)
Umowa została zawarta 18 czerwca 2004r. 
Gmina Olecko i miasto Gusiew zobowiązały się do popierania i promowania wymian kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie. Partnerzy dążyć będą do rozwijania właściwej i szeroko rozumianej wymiany gospodarczej, będą popierać nawiązywanie współpracy między zakładami i instytucjami działającymi na ich terenie.

Drohobycz (Ukraina)
Umowa została zawarta 1 grudnia 2005r.
Gmina Olecko i miasto Drohobycz zobowiązały się do popierania i promowania wymian kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie w obszarze energii odnawialnej, rozwoju i badań jak również transferu technologii i Know How.

Austria (Güssing )
Umowa o współpracy podpisana została 19 kwietnia 2006.
Strony umowy zobowiązały się do angażowania się w rozwijania przyjaznych stosunków i stałych wymian, które przyczynią się do zacieśnienia więzów przyjaźnie pomiędzy Polską i Austrią. Współpraca ma na celu popieranie i promowanie wymian kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie w obszarze energii odnawialnej, rozwoju i badań jak również transferu technologii i Know How.

Estonia (Jõhvi)
Umowa zawarta 25 maja 2006 roku.
Strony umowy zobowiązały się do rozwijania przyjaznych stosunków i stałych wymian, które przyczynią się do zacieśnienia więzów przyjaźni pomiędzy Polską i Estonią. Współpraca ma na celu popieranie i promowanie wymian kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych i zawodowych poprzez wymianę doświadczeń i współdziałanie w obszarze energii odnawialnej, rozwoju i badań jak również transferu technologii i Know How.

Kazlu Ruda (Litwa)

Porozumienie o stałej współpracy pomiędzy samorządami Olecka i Kozłowej Rudy (Litwa) zostało podpisane 15 sierpnia 2011 roku.
Celem porozumienia jest podejmowanie i rozwiązywanie problemów umożliwiających przyspieszenie wszechstronnego rozwoju gmin, a także zacieśniania kontaktów między nimi. Ma tworzyć warunki stałej wymiany doświadczeń w zakresie poprawy funkcjonowania obydwu samorządów.
Samorządy Kazlu Rudy i Olecka będą informować się o sposobach rozwiązania węzłowych problemów swoich miast, w tym przede wszystkim w zakresie pozyskiwania środków unijnych, gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia i środowiska, oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.

 

...

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 26 września, 2011

Do początku strony