Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Urząd Miejski w Olecku
Plac Wolności 3
19 - 400 Olecko

tel. +87 520 21 68 
fax. +87 520 25 58

um@um.olecko.pl
www.olecko.pl

olecko.eu

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci

 

   Powierzchnia gminy Olecko wynosi 26 674 ha, z czego miasto zajmuje 1155 ha. Użytki rolne stanowią 67,6% terenu gminy, w tym grunty orne 48,1%, sady, 0,3%, łąki i pastwiska 19,2%. Lasy zajmują 18,2% powierzchni gminy, natomiast akweny wodne prawie 5%.
   Gminę zamieszkuje ponad 22 000 mieszkańców, w tym niemal 17 000 mieszka w mieście. W skład gminy, poza miastem, wchodzą 44 miejscowości, zgrupowane w 30 sołectwach.

Mapa gminy

Informacje o innych gminachWiększa mapa gmin powiatu [260KB]

Olecko n II olecczanin m V, D. olecczanina (nie: olecczana), lm M. olecczanie, DB. olecczan (nie: olecczanów, nie: olecczaninów) olecczanka ż III, lm D. olecczanek olecki.
Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2004

Ziemia Olecka i okolice
  Ziemia Olecka obejmuje teren czterech gmin: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno, Wieliczki. Okolice Olecka należą do tych nielicznych zakątków kraju, które łączą w sobie niezwykłe piękno krajobrazu ze świeżością terenów nie zniszczonych przez człowieka. Dominują tu barwy zieleni lasów i błękitu jezior - miejsc wymarzonych do odpoczynku. Atuty Ziemi Oleckiej to wspaniały mikroklimat, duże obszary wodne i leśne, bogactwo zwierzyny i ptactwa, różnorodność szaty roślinnej - doskonałe warunki do żeglowania, polowania, wędkowania, grzybobrania.
  Rezerwaty przyrody z rzadko spotykanym drzewostanem i zwierzyną powiększają atrakcyjność turystyczno-krajoznawczątego regionu. Spotkać tu można gatunki charakterystyczne dla klimatu subpolamego, występujące w postaci reliktów, zbiorowiska roślinne zachowane w niezmienionej, pierwotnej postaci - bór bagienny, torfowisko wysokie i torfowisko przejściowe. Dwa ostatnie zbiorowiska utrzymały się w wyniku obecności jezior i lokalnych bezodpływowych zagłębień terenu. To zróżnicowanie terenu oraz położenie na skraju wpływów klimatu atlantyckiego i kontynentalnego utrzymuje różnorodność i bogactwo flory. Występuje tu zatem wiele gatunków i zbiorowisk roślinnych uznawanych za rzadkie lub zagrożonych wyginięciem.
  Ziemia Olecka to jeden z najchłodniejszych regionów kraju (9 lutego 1929 roku zanotowano tu rekordowo niską temperaturę -42°C), kształtowany oddziaływaniem kontynentalnym z długo utrzymującą się pokrywą śnieżną (70-100 dni) i średnimi opadami rocznymi 550-750 mm.

Powietrze w tym rejonie należy do najczystszych w Polsce. Przyczyniło się do tego oddalenie terenu od ośrodków wielkomiejskich, wzrost świadomości mieszkańców w dziedzinie ochrony środowiska, zmniejszenie w ostatnich latach aż o 50% emisji dwutlenku węgla i dwutlenku siarki.
  Trzecią część powierzchni powiatu zajmują lasy i jeziora. Charakterystyczna dla tych terenów jest urozmaicona rzeźba terenu (Mazury Garbate) - pagórki malowniczo przeplatają się z gęstą siecią strumieni, łączących ze sobą liczne jeziora. 
Olecko i okolice to rejony atrakcyjne turystycznie. Na północnym zachodzie rozpościera się Puszcza Borecka, kryjąca rzadkie okazy roślin i zwierząt. Można się tam spotkać się „oko w oko" z bobrem, żubrem, wilkiem czy łosiem. W lasach Puszczy Boreckiej, położonych na terenach urozmaiconych wzgórzami morenowymi o wysokości 250 m n.p.m. i wieloma głębokimi jeziorami, żyje wiele gatunków zwierzyny łownej. To raj dla myśliwych, amatorów wycieczek pieszych i rowerowych. Tutaj można zobaczyć wiele ptasich gniazd, urokliwych zakątków, wspaniałych jezior.


 

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 08 stycznia, 2013

Do początku strony