Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Zapraszamy do inwestowania.

Urząd Miejski w Olecku
Plac Wolności 3
19 - 400 Olecko

tel. +87 520 21 68 
fax. +87 520 25 58

um@um.olecko.pl
www.olecko.pl

olecko.eu

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci

   Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Olecko w obrębie Placu Wolności i przyległych do niego nieruchomości 

   Strategia rozwoju gospodarczego miasta i gminy Olecko

Uchwałę o przyjęciu do realizacji zapisów Strategii Rozwoju Gospodarczego miasta i gminy Olecko radni podjęli na początku 2000r.

Domeny strategiczne, czyli główne kierunki rozwoju gminy zostały określone przez mieszkańców w trakcie formułowania czterech wymiarów misji gminy. Są to:
Turystyka, sport, kultura
Rozwój efektywnej oświaty
Przedsiębiorczość

Kierunki priorytetowe

Oświata:

• rozwój gminy Olecko jako ośrodka edukacyjnego o ponadlokalnym wymiarze – “polski Oxford”;
• budowa miasteczka akademickiego na bazie potencjału Wszechnicy Mazurskiej; 
• miasteczko edukacji i nauk humanistyczno – ekologicznych na poziomie europejskim (odtwarzanie autentycznych więzi międzyludzkich – wzajemnej pomocy, kształcenia);
• profil szkolnictwa podstawowego i średniego dostosowany do potrzeb;
• pozaszkolna edukacja ekologiczna;

1. Turystyka i kultura:

• promocja walorów przyrodniczo – kulturowych o zasięgu europejskim; lasy, woda, czyste powietrze;
• turystyka i agroturystyka, rozwiązujące częściowo problem bezrobocia ukrytego na wsi i niskiej opłacalności produkcji rolnej;
• turystyka sportowa – budowa centrów sportowo - rekreacyjnych w połączeniu z rozwojem hotelarstwa; 
• sporty wodne jako wciąż oryginalna i efektywna forma turystyki; 
• turystyka letnia i zimowa – sezon przez cały rok;
• mobilizujące i promujące działania kulturalne, wspierane przez lokalny biznes; 
• kultura w ogólnopolskim wymiarze; 
• kreatywna działalność artystyczna we wszystkich dyscyplinach i na wszystkich poziomach pokoleniowych;

3. Przedsiębiorczość:

• drobna przetwórczość rolno – spożywcza (poziom regionalny) - wykorzystanie bogatych tradycji rolniczych regionu;
• rozwój mieszkalnictwa, usług, infrastruktury technicznej - tania siła robocza;
• wykorzystanie atrakcyjnych warunków przyrodniczych - rolnictwo ekologiczne, produkcja zdrowej żywności;
• utworzenie ośrodka rehabilitacyjnego na bazie niezamieszkałego internatu (zmniejszenie bezrobocia);
• wspieranie lobbingu lokalnego przemysłu drzewnego;
• wielopoziomowa promocja gminy: powiązanie walorów turystycznych z możliwościami rozwoju gospodarczego - oferta skierowana do inwestorów i turystów

Strategii Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy Olecko 2000.
Charakterystyka społeczno-gospodarcza miasta i gminy Olecko.
Badanie ankietowe klimatu dla przedsiębiorczości w gminie Olecko.

Plan zagospodarowania przestrzennego" województwo warmińsko-mazurskie - Obszar Wschodni


Lokalny Plan Rewitalizacji jako szansa na poprawę standardów życia w Olecku

 

 

 

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 28 czerwca, 2013

Do początku strony