Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci

   Położenia Olecka

Olecko leży w północno-wschodniej części Polski, w województwie warmińsko-mazurskim. W gminie przecinają się drogi : droga krajowa Gołdap-Olecko-Ełk (nr 657) z drogami wojewódzkimi Olecko-Raczki (nr 654) , Olecko-Suwałki (nr 653), Olecko-Giżycko ( nr 655) . Odległości pomiędzy większymi miastami regionu (Augustów, Ełk, Gołdap, Suwałki) wynoszą średnio 30 km, co sprawia, że Olecko stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania regionu.

   Olecko leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, na szlaku łączącym Krainę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. Na rzeźbę terenu największy wpływ miały zlodowacenia, w efekcie czego charakteryzuje się on bardzo urozmaiconą rzeźbą. Obszar jest pagórkowaty - wzniesienia sięgają od 121 m npm w południowej części gminy do 220 m npm w części północno - wschodniej.
   Okolice Olecka przecina gęsta sieć strumieni, łączących liczne jeziora. Działalność lodowca pozostawiła w gminie Olecko ślady w postaci 15 jezior. Większość z nich należy do wód otwartych i posiada charakter rynnowy. Od północnego-zachodu otaczają gminę obszary leśne Puszczy Boreckiej, która kryje w sobie rzadkie okazy roślin i zwierząt. Obfitość wód i lasów, walory turystyczno-krajoznawcze regionu oraz położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych podnoszą atrakcyjność gminy.


 

...

 

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 01 lipca, 2007

Do początku strony