Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci

Organizacje Pozarządowe

Na terenie gminy Olecko działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. Ich powstanie, rozwój, formy i dziedziny pracy oraz dorobek są różne. Ale jedno łączy je bezsprzecznie - praca na rzecz społeczności 
lokalnej. Organizacje pozarządowe mogą tworzyć pomost pomiędzy obywatelami i sektorem publicznym. Prężna społeczność pozarządowa jest probierzem silnej demokracji. Nigdzie stwierdzenie to nie jest bardziej prawdziwe niż na szczeblu lokalnym. 
   Po raz pierwszy w Olecku ukazuje się informator o organizacjach pozarządowych. Materiały w nim zawarte zostały dostarczone przez zainteresowane podmioty. Na ich podstawie opracowaliśmy tę publikację. 
Informator ma pomóc przybliżyć mieszkańcom lokalny sektor pozarządowy. Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z oferty przygotowanej przez oleckie organizacje. 
   Bo z chwilą, "(...) gdy wszystkie wspólne sprawy zaczynają być wspólnie rozważane, każdy człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest tak niezależny od innych, jak to sobie początkowo wyobrażał, oraz zaczyna pojmować, że aby zdobyć w innych oparcie, trzeba samemu ich wspierać". 
Alexis de Tocgueville. O demokracji w Ameryce. 

Prezes Regionalnego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego Wspólnota Wiejska 
Mieczysław Michniewicz

Burmistrz Olecka 
Wacław Olszewski

 

...

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 11-10-2012  

Do początku strony