Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci
 

  Historia miasta

   Ujadanie psów, tętent końskich kopyt, szczęk żelaza i głośne rozmowy zapowiadały powrót dostojników z udanego polowania. Na czele gromady widać dwie postacie. Czapki z głów – to król polski August i książę pruski Albrecht von Hohenzollern!

Czy rzeczywiście tak było? Nie wiemy, ale jest to prawdopodobne. 
Akt lokacyjny dla miasta został wydany z datą 1 stycznia 1560 roku. Niektórzy historycy niemieccy łączą założenie Olecka ze spotkaniem w zamku myśliwskim księcia Albrechta w 1560 roku z królem polskim, Zygmuntem Augustem. Okazją do spotkania miało być wspólne polowanie w puszczy.

Historyczne fotografie Olecka. Historyczne fotografie Olecka. Historyczne fotografie Olecka. Historyczne fotografie Olecka.
Historyczne fotografie Olecka. Historyczne fotografie Olecka. Historyczne fotografie Olecka. Historyczne fotografie Olecka.
Mapy historyczne Olecka. Mapy historyczne Olecka. Mapy historyczne Olecka. Mapy historyczne Olecka.

   Miejscowość Olecko (dawna nazwa Margrabowa). W połowie XVI wieku wzniesiono tu zamek myśliwski – miejsce spotkania Zygmunta Augusta i księcia pruskiego Albrechta Hohenzollerna. 
Prawa miejskie Olecko uzyskało w 1560 roku jako Margrabowa. Po wytyczeniu dużego rynku (powierzchnia ponad 5,5 ha) wybudowano kościół ewangelicki i ratusz. Powolny rozwój miasta spowodowany był znacznym oddaleniem od ważniejszych szlaków handlowych oraz zniszczeń wojennych nękających Olecko w XVII i XVIII wieku: wojny szwedzkie (w 1656 roku Polacy odnieśli zwycięstwo nad kwaterującymi tu Szwedami), w latach 1656-1657 najazd tatarski, w 1757 roku wkroczenie wojsk rosyjskich. 
Pod koniec XVIII wieku nastąpił znaczny rozwój miasta (w granicach państwa pruskiego). W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku powstawał drobny Herb z 1916 roku przemysł. Krótki okres rozwoju przerwały zniszczenia I wojny światowej (1914-1915). W wyniku plebiscytu w 1920 roku miasto pozostało w granicach Niemiec, a od 1928 do 1945 roku nosiło nazwę Treuburg (Wierny Gród). Ponowny okres dynamicznego rozwoju nastąpił w dwudziestoleciu międzywojennym. Miasto rozwijało się jako prężny ośrodek turystyczny, sportowy i rekreacyjny. 
W czasie II wojny światowej miasto uległo znacznemu zniszczeniu (szacowanemu na ok. 60%). Całkowitej likwidacji uległ przemysł, jak również sieć kolejek wąskotorowych.
Od 1945 roku miasto znalazło się w granicach Polski – w latach 1946-1975 było siedzibą powiatu. W wyniku reformy administracyjnej od stycznia 1999 r. Olecko jest ponownie miastem powiatowym.


Internetowa wydania książek o Olecku Ryszarda Demby

 

...

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 02 lipca, 2013

Do początku strony