Spis treści

Od autora

„Widoki znad Legi” powstały pod wpływem pisma „Treuburger Heimatbrief”, wydawanego nieprzerwanie od roku 1981 w Niemczech przez ziomkostwo byłych mieszkańców powiatu oleckiego. 
Dla polskiego czytelnika jest to lektura bardzo pouczająca: pozwala bowiem nie tylko dokładniej poznać historię tej ziemi oraz poglądy i nastroje ludzi z nią związanych do roku 1945, lecz także głębiej wniknąć w różne aspekty i przejawy stosunków polsko-niemieckich, które ostatnia wojna obciążyła dodatkowymi urazami.
Przekazując na kartach tej książki mało znane niekiedy informacje dzisiejszym mieszkańcom ziemi oleckiej, dotyczące jej bogatej przeszłości, pragnę jednocześnie przedstawić własne uwagi i spostrzeżenia jako naoczny świadek wydarzeń w Prusach Wschodnich podczas ostatniej wojny. Ich konfrontacja z artykułami zamieszczonymi na łamach organu Kreisgemeinschaft Treuburg pozwoli – być może – na pełniejsze oświetlenie niektórych zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania tych wszystkich, których więź emocjonalna łączy z małą ojczyzną nad Legą. 
Chciałbym podziękować pierwszym czytelnikom tej pracy za ich życzliwe uwagi i rady, a władzom miejscowym – wyrazić wdzięczność za umożliwienie jej wydania. 

Widoki znad Legi  Ryszard Demby Olecko 2002

Następna strona

Spis treści Następna strona

Ustaw parametry drukarki. Wydrukuj tę stronę

J. Kunicki www.olecko.pl Ostatnia zmiana: 28 stycznia, 2004

Do początku strony