Pocztówki z początku XX wieku - Margrabowa, Treuburg, Olecko cz. II

Dziękuję Panu Zdzisławowi Bereśniewiczowi za udostępnienie zbiorów.

Następna strona

  Następna strona

J. Kunicki www.olecko.pl Ostatnia zmiana: 28 stycznia, 2013

Do początku strony