Spis tre¶ci

39. Mapy Olecka i okolic

Nastêpna strona


Prussiae vera descriptio per Gaspar Henneberg.Atlas Abrahama Orteliusa „Theatrum orbis terrarum”, 1595 r.


New Map of Poland, by Dirck Gryp, George Humble, Gerard Mercator and John Speed, London 1626


Map of Poland AD 1607-1651, by Erik Johson Dahlberg, Louis Cordier, Gerard Mercator, Samuel Puffendorf and Christoph Rigelius, Nurynburg 1696

Map of Lithuania, Hondius Jodocus, AD 1635

Prusy (Prussia), by Jan Janssonius, Symosz van Hamersveldt, Amsterdam 1647-1658 

Polen, 1796


Carte Generale de la Prusse Orient, 1797


Ravenstein, 1890


Karte Ostpreussen, 1914

Wojskowy Instytut Geograficzny,1931

Kreises Oletzko, 1936

Karte des Deutschen Reiches Topographische Karte1 :25000, 1941

Karte des Deutschen Reiches Topographische Karte
1 :25000, 1941


Deutsche Heereskarte Karte des Deutschen Reiches Grosblatt 30b Treuburg 1:100 000


Dunlop Strassenkarte ,
1930

Polska Mapa topograficzna, administracyjna i komunikacyjna opracowana pod redakcj± E. Romera 
1:600 000, 1938

Mapa topograficzna. Sztab Generalny WP,
1:25 000, 1950

Mapa topograficzna. Sztab Generalny WP,
1:50 000, 1950
Spis tre¶ci

Opracowanie: J. Kunicki

Nastêpna strona

Ustaw parametry drukarki. Wydrukuj tê stronê

J. Kunicki www.olecko.pl Ostatnia zmiana: 28 stycznia, 2013

Do pocz±tku strony