Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Urząd Miejski w Olecku
Plac Wolności 3
19 - 400 Olecko

tel. +87 520 21 68 
fax. +87 520 25 58

um@um.olecko.pl
www.olecko.pl

olecko.eu

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci

 

Pozyskane środki zewnętrzne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz Budżet Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 „Platforma Współpracy - EGO SA”

Od kilku miesięcy na terenie pięciu miast/gmin Polski Północno-Wschodniej tj. Miasta Ełku, Gminy Gołdap, Gminy Olecka, Miasta Suwałk i Miasta Augustowa realizowany jest projekt partnerski pn. „Platforma współpracy – EGO SA”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Projekt stwarza możliwość budowy silnej marki turystycznej Polski Północno-Wschodniej, która uwzględni walory i zasoby oraz rozwój turystycznych produktów. Wspólne funkcjonowanie Polski Północno-Wschodniej w turystyce spowoduje wzrost znaczenia tej dziedziny w gospodarce i rozwoju ponadregionalnym, zbuduje wizerunek regionu jako atrakcyjnego turystycznie, zintegruje środowiska osób i instytucji działających w zakresie turystyki, nastąpi kumulacja środków finansowych na rzecz rozwoju gospodarczego a także zostaną skoordynowane działania i powstanie wspólna oferta, bardziej atrakcyjna dla potencjalnych inwestorów.


16.01.2013  - Czas zastygły w kamieniu

16.01.2013 - Od młodzieży świat zależy

16.01.2013 - Człowiek i technika

16.01.2013 - Ekomisja

16.01.2013 - Wiara oczami duszy

16.01.2013 - Wojenne historie pogranicza

16.01.2013 - Zobacz i zaciekaw się

09.01.2013 Oferty turystyczna EGO SA – Duchy Jaćwingów

31.08. 2012 Nowy produkt turystyczny regionu - Zobacz i zaciekaw się

3.08.2012 Nowy produkt turystyczny regionu - Rozsmakuj się

31.12.2010 Badanie ruchu turystycznego Polski Północno-Wschodniej. Raport z badań

16.11.2010 Ekspertyza w zakresie możliwości tworzenia i rozwoju wspólnego produktu turystycznego na terenie Polski Północno-Wschodniej (Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki oraz Miasto Augustów) wraz z programem marketingowym oraz planem operacyjnym.

16.11.2010 „Analiza i diagnoza stanu istniejącego”

16.11.2010 Raporty z badań „Potencjał turystyczny regionu EGO SA” oraz „Potrzeby w zakresie szkolenia zawodowego kadr zatrudnionych w turystyce.  

16.11.2010 Raport z badań inwentaryzacyjnych w zakresie potencjału turystycznego obszaru EGO SA.  

16.11.2010 Raport z badań pomysłów na nowe produkty turystyczne oraz działające produkty turystyczne z punktu widzenia popytu i podaży na terenie Polski Północno-Wschodniej” oraz „Raport z badania w zakresie możliwości i potrzeb inwestycyjnych w zakresie zagospodarowania turystycznego, kierowane do burmistrzów, wójtów, prezydentów miast oraz służb inwestycyjnych czy planistycznych w regionie.  

16.07.2010 Materiały promocyjne  ulotka i kalendarz.

 

.

 

UM Olecko Ostatnia zmiana: 15 lutego, 2013

Do początku strony