Informacje o Urzedzie Miejskim w Olecku

Urząd Miejski w Olecku
Plac Wolności 3
19 - 400 Olecko

tel. +87 520 21 68 
fax. +87 520 25 58

um@um.olecko.pl
www.olecko.pl

olecko.eu

Zycie gminy Olecko
Gospodarka miasta i gminy
Mapy Olecka i okolic
Historia miasta i regionu
Turystyka szansa rozwoju regionu
Szukaj w Internecie
Ksiega gosci

 

Pozyskane środki zewnętrzne - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen

  

Projekt „W czasach rycerzy i legend - jarmark średniowieczny”, decyzją Komitetu Sterującego z dnia 14 lipca 2011 r., został zatwierdzony do realizacji. Ostateczna zatwierdzona kwota kosztów kwalifikowanych to 27 382,05 euro, zaś kwota dofinansowania wynosi 23 274,74 euro. Projekt dofinansowany jest z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen.

Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Powiatem Oleckim.
Celem projektu jest pobudzanie aktywności społeczności lokalnej Olecka i okolic w dziedzinie wspólnego pielęgnowania dziedzictwa historyczno-kulturalnego. Zakłada się m.in.:
- realizację warsztatów walki mieczem i tarczą, które zakończą się turniejem rycerskim w dniu 15 sierpnia br. na centralnym placu w mieście,
- targu średniowiecznego, który będzie miał na celu zaprezentowanie regionalnych, tradycyjnych wyrobów oraz rekonstrukcję przedmiotów życia codziennego epoki średniowiecza, w tym stanowiskami z różnorodnymi, wymierającymi rzemiosłami, muzyką średniowieczną, zabawami dla publiczności. W targu udział wezmą wystawcy z Kozłowej Rudy na Litwie. Efektem wspólnej organizacji projektu będzie podpisane porozumienie partnerskie z władzami samorządowymi Kozłowej Rudy.


22.08.2011 Fotoreportaż z realizacji projektu „W czasach rycerzy i legend - jarmark średniowieczny” 12-15 sierpnia 2011 r.

 

 

J. Kunicki UM Olecko Ostatnia zmiana: 22 sierpnia, 2011

Do początku strony